ZA KORISNIKE

Korišćenje arhivske građe
Pisarnica

 

FORMULARI

– Zahtev za izdavanje uverenja o završenom razredu-diplome

– Zahtev za izdavanje uverenja o radnom stažu

– Zahtev za izdavanje uverenja/potvrda u vezi sa imovinom

– Zahtev za korišćenje arhivske građe

– Zahtev za korišćenje bibliotečkog materijala

 

 

Cenovnik Usluga

Žiro račun : 840-183668-84

Svrha uplate

Izdavanje uverenja/potvrda/prepisa

Primalac

Istorijski arhiv „Ras“ Novi Pazar

Šifra plaćanja

189

Račun priomaoca

840-183668-84

Broj modela

97

Poziv na broj

21-075101787562

Račun za korisnike u inostranstvu:

IBAN: RS35840000000021979455