O ARHIVU

Istorijat

Istorijski arhiv „Ras“ u Novom Pazaru institucija je kulture koja se bavi poslovima zaštite arhivske građe i dokumentarnog materijala na teritoriji grada Novog Pazara i opština Sjenica i Tutin.

Ovo se područje nalazi u jugozapadnom delu Srbije, okruženo visokim planinama Golijom, Rogoznom, Mokrom gorom, Giljevom, Ozrenom, Javorom i Pešterskom visoravni. Brojne reke, pećine, kao i termalni izvori izuzetno su privlačni, tako da zavređuju pažnju i uistinu ih vredi videti i doživeti. Novi Pazar, lociran u zvezdastoj dolini reka Jošanice, Trnavice, Raške, Deževske i Ljudske, sa sto naseljenih mesta i sa oko 110.000 stanovnika, oduvek je bio ekonomski i kulturni centar ovog područja.

Nakon osnivanja Arhivskog odeljenja, 3. decembra 1975. godine, kao odeljenja Istorijskog arhiva iz Kraljeva, izdvojena su sredstva za adaptaciju zgrade koja se nalazila u ulici Gojka Bačanina u Novom Pazaru, svojine Ilije Jeumovića, koju je vlasnik zaveštao Skupštini opštine Novi Pazar. Skupština opštine, nakon preuređenja, zgradu je ustupila Arhivskom odeljenju na korišćenje.

Saomoupravna interesna zajednica kulture opštine Novi Pazar, 26. juna 1980. godine, donosi Odluku o osnivanju Radne organizacije Istorijskog arhiva „Ras“ u Novom Pazaru. Od tog trenutka, Arhivsko odeljenje menja dotadašnji status izdvojenog odeljenja Arhiva Kraljevo i postaje samostalna institucija kulture i izmešta se u zgradu tadašnjih pravosudnih organa, gde se i danas nalazi.

Istorijski arhiv „Ras“ u Novom Pazaru, od svog osnivanja do danas, bavi se organizovanim radom na evidentiranju arhivske građe, nastale radom značajnih stvaralaca, i njenim prikupljanjem na jednom mestu, radi sređivanja, zaštite i korišćenja za naučna istraživanja, ostvarivanja prava pravnih i fizičkih lica. Svoj rad ostvaruje kroz Službe za zaštitu arhivske građe van Arhiva, Službe za sređivanje, obardu, korišćenje i čuvanje arhivske građe i Službe opštih poslova.
Ostvareni su značajni rezultati na zaštiti arhivske građe kao kulturnog dobra, o čemu svedoče brojna priznanja, kako samom Arhivu, tako i poimenično direktoru ove institucije.

Izveštaj o radu

Informator o radu

Vodič Istorijskog arhiva „Ras“ Novi Pazar“