Korišćenje arhivske građe

ZAKON O ARHIVSKOJ GRAĐI I ARHIVSKOJ DELATNOSTI
3. februar 2020.

Zahtevi za izdavanje potvrda o podacima iz arhivske građe, overenih kopija i prepisa arhivske građe za potrebe državnih organa i organizacija, kao i za ostvarivanje prava fizičkih i pravnih lica podnose se Pisarnici Istoriskog arhiva „Ras“ radnim danima od 7 do 14:30 časova. Potvrde se uglavnom izdaju radi: regulisanja pitanja iz radnog odnosa, školstva, penzija, socijalnih, porodičnih, imovinsko-pravnih i drugih pitanja. Zahtevi se dostavljaju, u pisanom obliku, lično ili poštom, kao i na mail Arhiva: arhivrasnovipazar@gmail.com . U zahtevu treba navesti lične podatke, svrhu za koju je tražena isprava potrebna, kao i sve podatke koji su relevantni za pronalaženje dokumenta. Rok za rešavanje zahteva je petnaest dana od prijema. Po rešavanju zahteva, korisnici će biti obavešteni o načinu i vremenu preuzimanja uverenja ili overenih prepisa arhivske građe i dokumentarnog materijala. Istorijski arhiv „Ras“ naplaćuje usluge prema Cenovniku usluga od 15. marta 2022. godine. donetom na osnovu Zakona o republičkim administrativnim taksama Republike Srbije („Sl. glasnik RS“br. 144/2020 i 62/2021) i člana 42 Zakona o arhivskoj građi i arhivskoj delatnosti (“Sl.glasnik “RS, br.6/2020) na osnovu čl. 42 tačka 4 Statuta IA”Ras” i člana 22 alineja 4 Poslovnika o radu Upravnog odbora Istorijskog arhiva „Ras“ u Novom Pazaru. Obrasce možete preuzeti u sekciji „Zahtevi“ ili ih popuniti u prostorijama Arhiva.