IZDAVAČKA DELATNOST

Izdanja

 • Ljudske i materijale žrtve Novog Pazara sreza u Drugom svetskom ratu, Miodrag Radović, Istorijski arhiv „Ras“, Novi Pazar 1994.
 • Nazivi novopazarskih ulica, Miodrag Radović, Istorijski arhiv „Ras“ Novi Pazar 1994
 • Šerif Šačić i Salihaga Forma u bosansko-hercegovackom ustanku 1882. godine, Mesrur Šačić, Istorijski arhiv „Ras“ Novi Pazar 1996.
 • Efendijina sećanja i kazivanja, Miodrag Radović, Istorijski arhiv„Ras“ i Muzej „Ras“, Novi Pazar 1998.
 • Golmani novopazarskog fudbala (1945-1998), Dragoslav Dragan Petrović, Istorijski arhiv „Ras“ Novi Pazar 1999.
 • Nazivi novopazarskih ulica, (drugo izmenjeno i dopunjeno izdanje), Miodrag Radović, Istorijski arhiv „Ras“ Novi Pazar 2000.
 • Doajeni novopazarskog fudbala, Dragoslav Dragan Petrović, Novi Pazar 2000.
 • Rankove centrale, Miodrag Radović, Istorijski arhiv „Ras“ i Muzej „Ras“, Novi Pazar, Novi Pazar 2001.
 • Prolećna olujna kiša, Mesrur Šačić, Istorijski arhiv „Ras“, Novi Pazar 2001.
 • Tri oslobođenja Novog Pazara, Miodrag Radović, Istorijski arhiv „Ras“ i Muzej „Ras“, Novi Pazar 2003.
 • Vilino kolo, Mesrur Šačić, Istorijski arhiv „Ras“, Novi Pazar 2003.
 • Hadži Šerif efendija Šačić, Mesrur Šačić, Istorijski arhiv „Ras“, Novi Pazar 2003.
 • Nacionalno biće Bošnjačka u Sandžaku, Rizah Gruda, Istorijski arhiv „Ras“, Novi Pazar 2003.
 • Mladi muslimani u Sandžaku, Rifat Dupljak, Istorijski arhiv „Ras“ Novi Pazar, 2003.
 • 40 godina AD „Sloga“ – Industrija građevinskog materijala Novi Pazar, mr Hivzo Gološ, Istorijski arhiv „Ras“, Novi Pazar 2003.
 • Efendijina sećanja i kazivanja, (drugo izdanje), Miodrag Radović, Istorijski arhiv „Ras“ Novi Pazar 2007.
 • Vodič Istorijskog arhiva „Ras“ Novi Pazar, Autori: Zoran Popović, mr Hivzo Gološ, Suzana Spasović, Esad Murtezić i Ferid Škrijelj. Istorijski arhiv Ras” ,Novi Pazar 2008.
 • Izbice od davnina, Zoran Jeremić, Istorijski arhiv „Ras“, Novi Pazar 2009.
 • Novi Pazar od kasabe do modernog grada, katalog za izložbu, Zoran Popović, Istorijski arhiv ,,Ras”, Novi Pazar 2010.
 • Sidžili kadije kaze Novi Pazar od 1766. do 1768. godine, dr Ahmed Aličić, Istorijski arhiv „Ras“ Novi Pazar i Historijski arhiv Sarajevo, Novi Pazar 2012.
 • Trgovina i zanatstvo u Novom Pazaru – katalog za izložbu, Zoran Popović, Albin Škrijelj, Istorijski arhiv „Ras“, Novi Pazar 2012.
 • Štampana djela na arapskom jeziku i orijentalnoj zbirci arhiva „Ras“, Enver Ujkanović, Istorijski arhiv „Ras“, Novi Pazar 2012.
 • Zapisnici Odbora opštine novopazarske 1913-1920, Zoran Popović i dr. Hivzo Gološ, Istorijski arhiv „Ras“, Novi Pazar 2012.
 • Zapisnici Odbora opštine novopazarske 1937-1939, Zoran Popović i dr. Hivzo Gološ, Istorijski arhiv „Ras“, Novi Pazar 2013.
 • Alhamijado literatura kao kulturno nasljeđe – Tedžvid Kur‘ana Fangevi Zade, Enver Ujkanović, Istorijski arhiv „Ras“, Novi Pazar, 2013.
 • Zbirka osmanskih tapija – Novi Pazar i okolina, dr Enver Ujkanović i mr Sead Ibrić, Istorijski arhiv “Ras”, Novi Pazar 2015.
 • Osmanska dokumenta Orijentalne zbirke Ariva „Ras“ u Novom Pazaru, dr Yasin Yayla, mr Nesip Pepić i dr Enver Ujkanović, Istorijski arhiv „Ras“, Novi Pazar, 2018.
 • Deževa, Vladeta Golubović, Istorijski arhiv „Ras“ Novi Pazar, 2019.
 • Kulturno nasleđe Suvog Dola, Dušan Popović, Istorijski arhiv „Ras“ Novi Pazar, 2021.
 • Muftija Teufik efendija Imamović, dr Enver Ujkanović i mr Nesip Pepić, Istorijski arhiv „Ras“ Novi Pazar, 2021.

Bibliografija

        Pravilnikom o radu Arhiva korisnik arhivske građe obavezan je da u svojim radovima u kojima kao izvor koristi arhivsku građu pravilno navede naziv arhiva, arhivskog fonda ili zbirke i oznaku arhivske jedinice, odnosno da prilikom citiranja arhivske građe navede signaturu citirane građe. Pojedini arhivski fondovi i zbirke Arhiva „Ras“ bili predmet naučno-istraživačkog rada, što potvrđuje i naredna bibliografija radova:

A.1.3.2. OPŠTINA NOVOPAZARSKA – NOVI PAZAR (1912-1941), 1913-1914, 1918-1941. 

– Radiša Vilotijević: Doseljavanje porodica u Novi Pazar od 1913-1920. godine Novi Pazar, 1994; Rad Odbora opštine u Novom Pazaru 1913-1915. i od 1918-1920. godine, Novi Pazar, 1995;

– Miodrag Radović: Tri oslobođenja Novog Pazara, Novi Pazar, 2003.

A.1.4.3. ANTIFASIŠTIČKO VEĆE NARODNOG OSLOBOĐENJA SANDŽAKA – NOVI PAZAR (1943-1945), 1943-1945.   

Dr Zoran Lakić: Partizanska autonomija Sandžaka, Podgorica 1992.

A.1.5.4. OKRUŽNI NARODNI ODBOR NOVI PAZAR – NOVI PAZAR (1945-1947), 1945-1947.

– Mr. Hivzo Gološ: Zadruge sreza pribojskog (1945-1947), Zbornik Užica, br.27, Užice 2001.

A.1.5.5. NARODNI ODBOR SREZA DEŽEVSKOG – NOVI PAZAR (1944-1955), 1945-1955. 

 – Mr. Hivzo Gološ: Administrativno-teritorijalna podela Sandžaka (1945-1999), „Sandžak juče, danas i sutra“, Novi Pazar, 2005.

– Miodrag Radović: Ljudske i materijalne žrtve Novog Pazara i Deževskog sreza u Drugom svetskom ratu, Novi Pazara, 1994.

A.1.5.7. NARODNI ODBOR SREZA SJENIČKOG – SJENICA (1944-1955), 1945-1955.

– Zoran Popović: Zemaljska ovčarska farma „Pešter“, Sjenica, Zbornik Sjenice, br.6-7, Sjenica 1990/1991.

– Ferid Škrijelj: Istorijski arhiv „Ras“ u Novom Pazaru i zaštita arhivske građe i registraturskog materijala na području opštine Sjenica, Zbornik Sjenice, br.5, Sjenica, 1989.

A.1.5.8. NARODNI ODBOR SREZA ŠTAVIČKOG – TUTIN (1944-1955), 1945-1946, 1948-1955.

– Mr Hivzo Gološ: Zadruge sreza Štavičkog (1945-1947), Tutinski zbornik, br. 1, Tutin, 2000.

– Mr Hivzo Gološ i Meho Bačevac: Zemljoradnička zadruga u Leskovi (1946-1972), Tutinski zbornik br.2, Tutin, 2001.

– Vule Popović: Peštersko-štavički vihori, Beograd 2003.     

A.1.5.9. SKUPŠTINA OPŠTINE NOVI PAZAR – NOVI PAZAR (1944-), 1944-1981: 

– mr. Hivzo Gološ: Osnovna škola „Stevan Nemanja“, Novopazarski zbornik, br.24, Novi Pazar, 2001;

– Miodrag Radović: Tri oslobođenja Novog Pazara, Novi Pazar 1998; Nazivi novopozarskih ulica, Novopazarski zbornik, br.18/1994;

– Fikret Sebečevac i Selim Šaćirović: Naselja novopazarskog kraja, Novi Pazar 1995.

A.1.5.10. SKUPŠTINA OPŠTINE SJENICA – SJENICA (1944-), 1945-1971:

– mr. Hivzo Gološ: Zadruge sreza Sjeničkog (1945-1947), Zbornike Sjenice, br.8, Sjenica 1998;

Administrativno-teritorijalne promene sreza Sjeničkog (1912-1955), Zbornik Sjenice, br.9-10, Sjenica 1999.

A.1.5.11. SKUPŠTINA OPŠTINE TUTIN – TUTIN (1944-), 1946-1990:

– Ejup Mušović: Tutin i okolina, Beograd 1985.

– Hazir Derdemez: Razvoj zdrastva u Tutinu, Tutin 2004.

– Vule Popović: Štavičko-pešterski vihori, Novi Pazar 2003.

– Meho Bačevac: Pleme Bačevci i Mitrova, Mladenovac 1998.

A.1.5.24. NARODNI ODBOR OPŠTINE DUGE POLJANE – DUGA POLJANA (1944-1959), 1947-1959:

– Fikret Sebečevac: Duga poljana i okolina, Novi Pazar 1993.

A.4.1.82. UČITELJSKA ŠKOLA “25. MAJ“ – NOVI PAZAR (1946-1973), 1946-1975. 

– Mr Sait Kačapor: Školstvo u Novom  Pazaru i okolini od 1918. do 1941. godine, Novi Pazar, 1987.

– Hazir Derdemez: Novopazarski učitelji iz 66, Novi Pazar 2006.

– Milojica Nešov Sparić: Naša generacija ’57, Beograd 2007.

A.4.1.83. GIMNAZIJA – NOVI PAZAR (1913-), 1914-1996: 

– dr Branko Jovanović: Gimnazija u Novom pazaru 1913-1998, Novi Pazar 1996.

A.4.1.84. NEPOTPUNA GIMNAZIJA – TUTIN (1946-1956), 1946-1956:

– mr Hivzo Gološ: Nepotpuna gimnazija u Tutinu, (objavljeno u knjizi Hazira Derdemeza: 60 godina srednjeg obrazovanja u Tutinu, Tutin 2004.

– Hazir Derdemez: 60 godina srednjeg obrazovanja u Tutinu, Tutin 2004.

A.4.1.95. CENTAR ZA USMERENO OBRAZOVANJE I VASPITANJE „BRATSTVO-JEDINSTVO“ – TUTIN (1977-1992), 1977-1992.

– Grupa autora: 25 godina srednjeg obrazovanja u opštini Tutin, Tutin, 1985.

A.4.1.107.  OSNOVNA ŠKOLA „ALEKSANDAR STOJANOVIĆ LESO“ – DEŽEVA (1913-), 1949-1972: 

– Vukoman Šalipurović: Kulturno-prosvetne i političke organizacije u Polimlju i Raškoj 1903-1912, Beograd 1972.

A.4.1.127. OSNOVNA ŠKOLA “DR IBRAHIM BAKIĆ” – LESKOVA (1945-), 1947-1979:

– Milomir Popović Rade: Letopis OŠ “Jovan Popović” Leskova, Kraljevo, 2005.

– mr Sait Kačapor i Halil Pepić: Naše mesto i okolina, Tutin, 1989.

A.4.1.137. OSNOVNA ŠKOLA „STEFAN NEMANJA“ – NOVI PAZAR (1820-), (1934-1937, 1945-1965:

– mr Hivzo Gološ: Osnovna škola „Stefan Nemanja“ u Novom Pazaru (1820-2000), Novopazarski zbornik, br. 24, Novi Pazar 2000.

A.5.2.168. DOM NARODNOG ZDRAVLJA – NOVI PAZAR (1952-1963), 1953-1957:

– dr Vlastimir Ilić: Istorijski razvoj zdrvastvene službe u Novom Pazaru i okolini, Beograd 1970.

– dr Avdo Ćeranić: Istorijat razvoja hirurgije u Novom Pazaru, Novopazarski zbornik, br.24. Novi Pazar 2000; Bolnica u Novom Pazaru za vreme Drugog svetskog rata, Novopazarski zbornik, br. 25. Novi Pazar 2001.

A.6.2.3.1.178. HOLDING KOMPANIJA AKCIONARSKO DRUŠTVO „RAŠKA“ NOVI PAZAR-NOVI PAZAR (1954-), 1953-1980:

– Grupa autora: Tekstilna kombinat „Raška“, Novi Pazar 1986;

– Grupa autora: Novi Pazar i okolina, Beograd 1968.

A.6.2.3.2.186. STOČARSKA FARMA „PEŠTER“ – SJENICA (1946-1960), 1946-1960:

– Zoran Popović: Zemaljska ovčarska farma „ Pešter“, Zbornik Sjenice, br. 6-7, Sjenica 1990-1991.

B.8.286. ZBIRKA DOKUMENATA NA ORIJENTALNIM JEZICIMA XVII-XX VIJEK:

– dr. Ahmed Aličić: Sidžili kadije kaze Novi Pazar od 1766. do 1768. godine, Novi Pazar 2012.

– dr. Enver Ujkanović: Štampana djela na arapskom jeziku i orijentalnoj zbirci arhiva „Ras“, Novi Pazar 2012; Štampana literatura na arapskom jeziku u Orijentalnoj zbirci Arhiva ’’Ras’’, ’’Novopazarski zbornik’’ 35/2012; Alhamijado literatura kao kulturno nasljeđe – Tedžvid Kur’ana Fangevi Zade, Novi Pazar, 2013; Arapsko pismo – arebica u našoj upotrebi, Tutinski zbornik, 2013; Novopazarske mahale u osmanlijskom tapu senedima-tapijama, Novopazarski zbornik 2016; Orijentalna građa i njena valorizacija u arhivskim fondovima – Arhivska građa u teoriji i praksi, Zbornik radova 2016; Počeci rada na obradi osmanske građe na našem području, Arhivski glasnik 13-14, Beograd 2016; Zastupljenost osmanske građe u arhivima u Srbiji, Arhivski glasnik 13-14, Beograd 2016; Tapu senedi i primjeri obrade njihovog sadržaja, Arhivska praksa br.20, Tuzla 2017.